Still uit de film D-Day, Normandy 1944
?
Still uit de film D-Day, Normandy 1944

D-Day en Den Haag

Vanaf D-Day forceerden geallieerde landingstroepen aan de Franse kust een doorbraak in de Atlantikwall. De bezetting van de Atlantikwall in Nederland werd om deze reden sterk teruggebracht. Uit Den Haag werd bijvoorbeeld de 16e Luftwaffe Feld Division weggehaald om in Normandië te worden ingezet. De resterende militairen verdedigden gedurende bijna een jaar een vesting die voor een groot deel zijn functie had verloren.

Vanaf dat moment was het wachten tot de geallieerde troepen Nederland zouden bereiken. In het najaar van 1944 werd het gebied ten zuiden van de grote rivieren bevrijd. Het noorden bleef bezet. Daar ontstond in de steden een groot gebrek aan voedsel. Als gevolg van honger, ziekte en kou kwamen na januari 1945 alleen al in Den Haag zo’n 2.100 mensen om. Mislukte lanceringen van V2-raketten zorgden voor nog meer slachtoffers.

Pas op 29 april 1945 kwam de verlossing. Geallieerde vliegtuigen vlogen over de stad en dropten voedsel. Op 4 mei was er ’s avonds op Radio Oranje het nieuws dat het Duitse leger in Noordwest-Europa had gecapituleerd. Overal gingen de vlaggen uit. Op maandag 7 mei arriveerden de eerste bevrijders in de stad. De bevrijding werd ook in Den Haag enthousiast gevierd, maar voor velen was de oorlog nog niet voorbij. Er was nog steeds honger. Veel mensen verkeerden in grote onzekerheid over het lot van familie en vrienden. De tankgrachten en versperringen waren hinderlijk voor het dagelijks leven. Er was een groot tekort aan woonruimte.

naar boven