sloop

Den Haag en de Atlantikwall

In de strijd tegen de Sovjet-Unie verplaatste Hitler vanaf de zomer van 1941 steeds meer troepen naar het oosten. Tegelijk rekende nazi-Duitsland op een geallieerde invasie vanaf zee. Als oplossing voor dit dilemma werd tussen 1942 en 1945 de Atlantikwall aangelegd, een aaneenschakeling van betonnen bunkers, versperringen en natuurlijke hindernissen zoals kliffen en rotsen langs de Atlantische Oceaan en de Noordzee. De Atlantikwall was vijfduizend kilometer lang en liep van het noorden van Noorwegen tot aan de grens met Spanje.

Sloop

Dwars door de stad kwam een tankgracht met water met daarachter vrij schootsveld in de richting van het centrum. De bezetter wees hiervoor een 350 meter brede strook aan, die liep van Kijkduin tot aan Zorgvliet. Om zo min mogelijk schade aan de stad te doen, volgde het tracé de Haagse Beek en de Sportlaan. Achter het Gemeentemuseum ging deze tankgracht over in een betonnen muur tot in de Scheveningse Bosjes. Bij de Waterpartij ging de muur weer over in een tankgracht, die doorliep tot aan het Malieveld, het Haagse Bos en verder zeewaarts.